Indlæg banner

Hvorfor opstår løse fliser

Det ses ofte at der opstår vedhæftningsbrud mellem fliseklæb og underlag, dette ses også over større områder. I vådrum kan det medføre risiko for skimmelvækst og lugtgener.

De mest normale grunde til at løse fliser opstår

Problemet skyldes ofte:

  • Montering af fliser på beton eller letbeton før svindet er overstået i underlaget.
  • Mangenfuld klargøring af fliser og underlag.
  • Forkert valg af fliseklæber- fliseklæber udtørre for hurtigt ved store fliser.
  • Montøren ikke har overholdt “åbentid” for fliselimen.
  • Uhensigtsmææsig arbejdsudførelse.
  • Gulvvarmen har været tændt.

Hvordan løses ovenstående problemer? Det gøres ved at injicere ADIN lim ind i de hule områder. Herunder er ovenstående problematikker besvaret ud fra vores erfaring:

Problem: Montering af fliser på beton eller letbeton før svindet er overstået i underlaget.

Udbedringsmetode: Når underlaget er svundet ind, og der er opstået hulrum, injiceres ADIN, på dette tidspunkt har svindet fundet sted, desuden er ADIN ekstremt fleksibelt, hvilket gør at problemet ikke kan opstå igen.

Problem: Mangelfuld klargøring af fliser og underlag.

Udbedringsmetode: Måske er underlaget ikke blevet støvsuget eller primet korrekt inden udførelsen, ADIN lim har samme egenskaber som de bedste primere, hvilket gør at limens vedhæftnings evne er meget høj, ADIN lim vil kunne skabe kontakt mellem underlag og flise.

Forkert valg af fliseklæber- fliseklæber udtørre for hurtigt ved store fliser.

Udbedringsmetode: Har Fliselimen ikke været elastisk nok ved eksempelvis natursten eller meget store flise, kan der med tiden opstå brud mellem underlag og fliselim, eller mellem fliselim og flise. Ved brug af ADIN injektionslim udfyldes disse hulrum, limens høje flyde evne gør at limen bliver presset ind i hulrummene.

Montøren ikke har overholdt “åbentid” for fliselimen.

Udbedringsmetode: Hvis dette er problemet så er bruddet mellem fliselim og flise, her vil det være enkelt og injicere med ADIN injektionslim.

Gulvvarmen har været tændt.

Udbedringsmetode: Hvis dette er tilfældet har limen ikke kunne overholde sin lukke tid, hvilket vil sige at der er dannet skind på fliselimen. Dette medføre brud mellem fliselim og flise, her vil det være enkelt og injicere med ADIN injektionslim.